Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Κλείνουν παιδικούς σταθμούς και παίρνουν δάνεια για να αγορασουν κυλικείο του Νεκροταφείου που το χρυσοπλήρωσαν.Οι πεθαμένοι έχουν μεγαλύτερη αναγκη απο τους ζωντανούς


Α)Το Ν.Π. ανακοίνωσε χωρίς να ντρέπεται ότι θα
λειτουργήσει τους παρακάτω Παιδικούς
Σταθμούς το σχολικό έτος2012-2013:
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ηρώδου Αττικού 39      100  παιδιά

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κάλβου 16                      70 παιδιά

ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κνωσού και Ακαρνανίας 110 παιδιά

Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κίρκης και Μίνωος            120 παιδιά

ΣΥΝΟΛΟ                                                               400 παιδιά

1)Τέσσερες (4)σταθμούς ένα λιγώτερο απο
πέρυσι.

2)Παραμένει κλειστο το ίδρυμα Κουρτέση

3)Κλείνει ο παιδικός των Σερρών

4)θα εξυπηρετήσει μόνο 400 παιδιά σε μια πόλη
120.000 κατοίκων,και σε περίοδο που όλες οι οικογένειες
 χρειάζονται στήριξη.Α΄ Παιδικός Σταθμός, Ηρ. Αττικού 39 Χαλάνδρι 15234 τηλ.2106813987

Προϊσταμένη:Κα Κουκούμα Μαρία

Β΄ Παιδικός Σταθμός, Κάλβου 16 Χαλάνδρι 15233 τηλ.2106893005

Προϊσταμένη:Κα Παρασκευοπούλου Σοφία

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, Κνωσσού & Ακαρνανίας Χαλάνδρι15232 τηλ.2106749300

Προϊσταμένη:Κα Αναγνώστου Ιωάννα

Η΄ Παιδικός Σταθμός, Κίρκης & Μίνωος 8 Πάτημα Χαλανδρίου 15238 τηλ.2106083826

Προϊσταμένη: Κα Σούτη ΦωτεινήΒ) Ορίζει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από 27 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου 2012.

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2008 έως
28/2/2010 με την προϋπόθεση να είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς, ή να είναι εγγεγραμμένοι

στο ταμείο ανεργίας και να είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Χαλανδρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων είναι τα κάτωθι:

Αίτηση

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή φωτοτυπία Συμβολαίου Σπιτιού (θεωρημένο από τη ΔΟΥ)

στο όνομα του γονέα ώστε να αποδεικνύεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας.

Ιατρική Βεβαίωση για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο

βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (Mantoux).

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους (με εισόδημα και

στη στήλη που αφορά τη μητέρα) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86

στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντίγραφου που κατατίθεται.

Βεβαίωση Εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο

(2) γονέων και επικυρωμένη βεβαίωση ενσήμων των γονέων, προκειμένου για τους

εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα. Οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ θα προσκομίζουν

απόδειξη καταβολής εισφορών του τελευταίου εξαμήνου.

Κάρτα ανεργίας (από άνεργους γονείς εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ταμείο ανεργίας )

Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού στο οποίο

αναγράφονται :

α. Τα μέλη της οικογένειας .

β. Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο.

γ. Η ακριβής Διεύθυνση Κατοικίας και εργασίας και τα τηλέφωνα και των δύο γονέων.

Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή

αποδεικνύεται ( πράσινη κάρτα ).


Γ) Ορίζει το ποσό της μηνιαίας κλίμακας εισφορών (τροφείων), σύμφωνα με το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα όπως παρακάτω:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Παιδί

Από 0,00 € - 8.000 € ΔΩΡΕΑΝ

Από 8.001€ - 12.000 € 30 €

Από 12.001€ - 16.000 € 50 €

Από 16.001€ - 20.000€ 70 €

Από 20.001€ - 25.000€ 90 €

Από 25.001€ - 30.000 € 120 €

Από 30.001€ - 40.000€ 150 €

Από 40.001€ - 50.000€ 180 €

Από 50.001€ - και άνω 220 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου