Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Ακυρη η εκλογή προεδρείου.Μόλις θα ξεμπλοκάρει η διαύγεια της αποκεντρωμένης διοίκησης θα έχουμε περισσότερα.Μεγάλη η ευθύνη της Διοίκησης ,αλλα και της αντιπολίτευσης.Ασφαλώς βέβαια την κύρια ευθύνη φέρει ο κηπουρός Ραγκούσης με τον άθλιο νόμο και τις γελοιότητες που προβλέπει

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 Χαλάνδρι, 28/01/2013
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
 Αριθμ. Πρωτ. 1564
   
  
 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
   
2η Ειδική Συνεδρίαση
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3.2.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω ακύρωσης εκλογής του Προεδρείου από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ
                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                            ΕΛΕΝΗ ΝΙΩΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου