Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Παράνομη η παραχώρηση απο τον Δήμο μισθωμένων ακινήτων σε συλλόγους και ΜΚΟ.Ο Νίκος Πανταζής με αναφορά του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Ελεγκτικό ζητά την ακύρωση των παραχωρήσεων και την λύση των μισθώσεων

Έχοντας υπόψη:
1)      τις διατάξεις του άρθρου 238του Ν3852/2010 περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ και Αστικής και Πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών-
2)      Την υπ’αριθ 11/2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Εποπτεία των πράξεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ
3)      Την υπ’αριθ 60/2010 του Υπέργειου Εσωτερικών με θέμα ¨ελεγχος της νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ
4)      Τα μισθωμένα ακίνητα του Δήμου Χαλανδρίου που διατίθενται σε συλλόγους και φορείς και είναι
α)Φιλύρας 1 στους ραδιοερασιτέχνες και Σύλλλογο Αγ.Αναργύρων
β)Πεισιστράτου 2 στην Εθνική αντίσταση και Γυναικεία Παρέμβαση         
 γ)Αβέρων4  Σκακιστικός  Όμιλος                                                                         
δ)Παπανδρέου 28  στους εθελοντές
 ε)Παπάγου 7  Κοινωνικό Παντοπωλείο  η έννοια της εγκατάστασης των ΜΚΟ Πορεία ,Αμκε συνιστά παραχώρηση

-Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 185 Κ∆Κ «Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών
ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε ΝΠ∆∆, για την αντιμετώπιση έκτατης  και επείγουσας
ανάγκης…. Οµοίως µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται
να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν
αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα
τοπικά συμφέροντα».
- Επειδή η δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης των δηµοτικών και
κοινοτικών ακινήτων ρυθμίζεται ειδικά και εξαντλητικά στην ανωτέρω διάταξη, είτε
πρόκειται για παραχώρηση καταρχήν στο ∆ηµόσιο ή σε ΝΠ∆∆ (παρ. 1) είτε σε άλλα
νοµικά πρόσωπα (παρ. 2). Άλλωστε και σε σχετική απόφαση του ΝΣΚ (472/2008)
σχετικά µε τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης ακινήτου κατά την παρ. 2 του α. 185
Κ∆Κ, δεν προκύπτει αμφιβολία για το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σε ακίνητα
ανήκοντα σε δήµους. Επιπροσθέτως από σχετική νοµολογία προκύπτει ότι είναι
επιτρεπτή η δωρεάν παραχώρηση µόνο δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και όχι
ακινήτων που τυχόν έχει µισθώσει ο ΟΤΑ (ΣΤΕ 2524/2004 και ΕλΣυν Τµήµα VII,
Πράξη 4/2006).
- Επειδή από το περιεχόμενο της πρότασης για ΕΣΠΑ σε συνεργασία με ΜΚΟ για την λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου  προκύπτει η έννοια ότι στο ακίνητο  που µισθώνει ο ∆ήµος Παπάγου 7 στην ουσία ταυτίζεται µε την έννοια της παραχώρηση της  χρήσης αυτού, αφού το μισθωμένο ακίνητο διατίθεται στους ανωτέρω φορείς για την  υλοποίηση της σύμβασης  συνεργασίας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Ζητάμε;
α) την άμεση λύση των παραπάνω μισθώσεων                                                                                         β)την μη έγκριση τω δαπανών ενοικίων από την στιγμή της Καταγγελίας                          
 γ)την ακύρωση των αποφάσεων παραχώρησης                                                  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου